Bảng giá dịch vụ nhổ răng khôn

 


Đơn vị tính: VNĐ

* Lưu ý: 
           + RĂNG HÀM TRÊN: -500.000 VND
           + TUỔI: <=21 tuổi áp dụng khung giá theo bảng trên, Từ 22-26 tuổi : +300.000 VND, Từ 27-29 tuổi: +500.000 VND, >=30 tuổi : +700.000 VND
           + RĂNG NGẦM DƯỚI LỢI: +500.000 VND
           + RĂNG NGẦM TRONG XƯƠNG: +1.000.000 VND 
           + RĂNG CHÈN ÉP ỐNG THẦN KINH: 5.000.000- 10.000.000 VND
           + NHỔ RĂNG BẰNG MÁY SIÊU ÂM PIEZOTOME: +500.000 VND

 

 
 
 
 
Bài viết cùng chuyên mục